Vieningos valymo kokybės vertinimo sistemos

Lietuvoje nėra įvestos vieningos valymo kokybės vertinimo sistemos, tai sukelia daug problemų valymo sektoriuje, su kuriomis susiduria dauguma įmonių- tiek paslaugų gavėjai, tiek ir paslaugų teikėjai.

UAB ,,Qualitas LT“ kviečia Jus prisijungti ir pradėti vertinti valymo kokybės standartą pagal vieningą valymo kokybės vertinimo sistemą. Ši sistema sukurta atsižvelgiant į valymo kokybės vertinimus Europos Sąjungoje bei sudaryta pagal esamas Lietuvos Respublikos nustatytas higienos normas.

Vieningos vertinimo sistemos dėka – valymo kokybė įvertinama skaitine išraiška, tai padeda išvengti neobjektyvumo variacijų ar interpretacijų bei palengvina rezultatų pokyčių stebėjimą. Sistema padeda imtis atitinkamo veiksmų plano.

UAB “Qualitas LT”  padės įdiegti vieningą valymo kokybės vertinimo sistemą Jūsų įmonėje. Pasitelkus šią vertinimo sistemą, valymo kokybė yra išreiškiama skaitine išraiška, o tai leidžia itin tiksliai įvertinti valymo paslaugų kokybiškumą bei identifikuosi esamus neatitikimus, imtis veiksmų bei reikiamų pokyčių. Valymo kokybės vertinimas gali būti atliekamas skirtingų specialistų, tačiau rezultatai bus sistemiški ir objektyvūs. Siūlome prisijungti prie vieningos valymo kokybės vertinimo sistemos, kurios dėka sumažės problemų, skundų ir nesklandumų.

Pagal aiškiai nustatytus valymo kokybės kriterijus, bus galima reguliariai ir objektyviai atlikti Jūsų įmonės valymo kokybės vertinimus. Valymo kokybės neatitikimai bus pateikiami ataskaitoje.

Vieninga valymo kokybės vertinimo sistema labiau įpareigoja valymo paslaugų įmonę teikti kokybiškesnę ir aukštesnės kokybės valymo paslaugą. Įmonės, turinčios vieningą valymo kokybės vertinimo sistemą, užtikrina techninių valymo specifikacijų laikymąsi ir sulaukia žymiai mažiau skundų iš klientų ar darbuotojų dėl nekokybiškų valymo paslaugų.

Kviečiame Jus prisijungti prie vieningos valymo kokybės vertinimo sistemos ir pasiekti bei užtikrinti teikiamų valymo paslaugų kokybiškumą ir reikiamą valymo kokybės standartą. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į mūsų komandą.