Nepriklausomi valymo kokybės auditai

Nepriklausomas valymo kokybės audita– tai sistemingas ir nuoseklus objektų valymo kokybės patikrinimas ir įvertinimas. Valymo auditai atliekami pagal kliento sutartines technines specifikacijas su valymo paslaugų teikėju arba pagal organizacijos valymo komandos darbuotojų pareigų aprašą. Valymo auditas atliekamas kompetetingų valymo kokybės auditorių. Įvertinimas yra pateikiamas ataskaitos forma, įvertinant valymo kokybę procentalia išraiška bei pateikiant neatitikimų sąrašą, veiksmų planą ir rekomendacijas valymo kokybės augimui.

Įprastai valymo paslaugų teikimas ir tikrinimas yra atliekamas pačio valymo paslaugų teikėjo. Tačiau ar tai visuomet atliekama objektyviai? Patirtis rodo, kad tokie patikrinimai turi ganėtinai aukštą šališkumą ir valymo kokybės įvertinimas nėra itin objektyvus.

Valymo kokybės auditas padeda spręsti valymo problemas, kurios tęsiasi ilgą laiko tarpą. Dažnai klientas mano, jog kaina tiesiogiai įtakoja valymo paslaugų kokybę. Deja, tai mitas. Svarbu ne kaina, o techninė specifikacija, kurioje tiksliai apibrėžti valymo paslaugų įmonės įsipareigojimai, kurių vykdymą mes padedame Jums užtikrinti.

Nepriklausomi valymo kokybės auditai atliekami įmonėms ir organizacijoms, kurios perka valymo paslaugas iš valymo paslaugų įmonių; įmonėms ir organizacijoms, kurioms valymo paslaugos atlieka savo valytojų komanda.

Auditavimas atliekamas detaliai išstudijavus Jūsų valymo technines specifikacijas, tai užtikrina visišką objektyvumą tiek Jūsų, tiek ir valymo paslaugų teikėjo atžvilgiu.

Audituojame klientų patalpas, priklausomai nuo poreikio: kasdien, kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį arba pagal individualų poreikį. Patirtis rodo, kad populiariausias ir klientui naudingiausias auditavimo periodiškumas − mėnesinis.

UAB „Qualitas LT” pagrindiniai naudojami valymo kokybės auditavimo tipai:

 • standartinis (universali vertinimo sistema objektams)
 • zoninis (vertinimo sistema pritaikyta įmonėms, įsidiegusioms spalvų kodų sistemą)
 • detalusis (vertinimo sistema skirta itin aukštos rizikos objektams, infekcijos kontrolei).

 

Valymo kokybės audito vertė ir nauda:

 • valymo kokybės kėlimas
 • viso objekto valymo kokybės procentalus įvertinimas, padedantis kontroliuoti valymo kokybę bei stebėti valymo kokybės pokyčius ir imtis atitinkamų veiksmų, pastebėjus valymo kokybės sumažėjimą
 • valymo kokybės įvertinimas 100% balų sistemoje (skaičių išraiška), tai padeda išvengti neobjektyvumo variacijų ar interpretacijų bei lengva stebėti rezultatų pokyčius
 • kaštų optimizavimas/minimizavimas valymo paslaugoms
 • valymo auditai identifikuoja valymo neatitikimus ir problemas
 • prestižo ir įvaizdžio palaikymas
 • įpareigoja valymo paslaugų įmonę laikytis techninių specifikacijų
 • valymo kokybės ekspertų konsultacijos
 • vieninga valymo kokybės vertinimo sistema
 • palengvina ginčų sprendimą
 • objektyvus valymo kokybės įvertinimas (atliekamas nešališko kokybės auditoriaus)
 • realus rezultato ir aiškių gairių pokyčiams pateikimas
 • susistemintas viso pastato neatitikimų sąrašas
 • padeda ne tik pasiekti, bet ir išlaikyti aukštą valymo kokybę
 • pastovus valymo kokybės monitoringas
 • profesionalių ir nešališkų kokybės auditorių įsitraukimas, sprendžiant valymo kokybės problemas bei esamų problemų eliminavimas
 • realūs valymo problemų sprendimai, leidžiantys operatyviai pašalinti esamas problemas
 • veiksmų planai, padedantys užtikrinti valymo kokybę
 • leidžia sumažinti ir panaikinti skundų skaičių valymo kokybės atžvilgiu
 • laiko sąnaudų minimalizavimas
 • Mes ne tik atliksime valymo kokybės auditą, bet taip pat patarsime, pateiksime rekomendacijas ir ataskaitas, atsakysime į Jums rūpimus klausimus, svarbiausia – padėsime pakelti valymo kokybę. Mes atstovausime Jus susitinkant su valymo paslaugų įmone ar Jūsų  organizacijos valymo komanda, sprendžiant valymo kokybės klausimus